ZGODOVINA KLUBA

Nogometni klub Litija ima bogato zgodovino, o čemer ste lahko prebrali v brošuri ob 70. letnici kluba. V njej je zelo dobro opisan ves čas delovanja kluba, prav tako v brošuri, ki jo imate sedaj pred sabo. V veliko čast mi je, da sem lahko zadnjih 6 let vodil klub s takšno tradicijo in ki je zaradi litijskih talentov znan širom po Sloveniji ter vsem nogometašem, ki nekaj veljajo v slovenskem nogometu. Predsednik kluba bi rekli, je na eni stran čast in želja po boljšem nogometnem jutru tako v lokalni skupnosti kot splošno, na drugi strani pa ogromna obveznost, ki vzame veliko časa in predstavlja napeto nit med trenerji, starši, igralci in zainte- resirano javnostjo. Prav ta je v večini kritična in želi rezultate, kar je samoumev- no. Ko sem se spravil k pisanju in pregledal rezultate zadnjih 20 let, le-ti kažejo vzpone in padce, večjih odstopanj ni, imenovalec je skoraj vedno enak. V vsakem klubu, kot tudi v našem, je nenehna želja po zdravem mladinskem pogonu, da se čim več otrok iz Litije in okolice ukvarja z nogometom, kar kasneje v življenju pride še kako prav. Da pa prideš do tega, so potrebni dobri pogoji za delo in zdra- vo okolje. Ob 90. obletnici obstoja NK Litija smo ponovno ujeli to harmonijo. Velika zahvala gre tu občini Litija za financiranje projekta izgradnje igrišča z umetno travo 42 x 22 m in sedanjim staršem, ki verjamejo v zgodbo in so v po- moč svojim otrokom. Vedno sem bil v svojem delovanju mnenja, da so vlaganja v infrastrukturo zelo pomembna. Konec koncev infrastruktura ostane, četudi ni rezultatov. In v tem delu sem še kako ponosen na ekipo, ki mi je pomagala v vseh letih vodenja kluba, da smo večinoma z lastnimi rokami in donacijskim materialom uredili namakalni sistem – 2. fazo in s tem dodobra uredili okolico kluba, adaptirali notranje prostore – 4 garderobe, 2 wc-ja in 2 skupni kopalnici z wc-ji, posodobili kurilnico z ogrevanjem sanitarne vode ter zamenjali dobršen del stavbnega pohištva. Še bi lahko našteval, v klubu je še precej načrtov. Ob ure- ditvi igrišča z umetno travo ostaja še želja po ograditvi pomožnega igrišča. Kot sem že omenil, v NK Litija zadnjih 20 let tako rezultatsko kot sicer vlada stabilno stanje. Zaenkrat o večjih tekmovalnih uspehih ne moremo govoriti, smo pa prav zdaj ob 90. letnici ujeli pravo kondicijo za razvoj mladinskega programa. Vse je še kako povezano s financami in prav teh zaradi raznolikosti športnih panog in razpršenosti po občini ni dovolj. Ravno tu se tudi kaže zaostanek za primerlji- vimi občinami. Moja želja, kot želja upravnega odbora, je nadaljevati z zastav- ljenim delom, da bo klub živel in da bodo Litijani radi prihajali na tekme ali pa samo pogledat igrišče Nogometnega kluba Litija. Čeprav je bil klub ustanovljen 30. avgusta, smo se odločili, da bomo praznovali 22. junija 2019 ter tako obeležili občinski praznik in otvoritev prenovljenega igrišča. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pomagali klubu v zadnjih 90-ih letih in meni osebno v času mojega predsedovanja. Kluba ne spremljam samo zadnjih 6 let, temveč sem tudi sam aktivno igral nogomet za selekcije NK Litija v svojih otroških in mladostniških letih ter tudi kasneje vedno dajal vsaj moralno podporo klubu. Zahvala tudi vsem sponzorjem, ki ste v vseh letih kakorkoli pomagali klubu in teh je bilo/je kar nekaj, kajti sicer ne bi mogli izpeljati vseh infrastrukturnih posegov v preteklosti. Kljub dobri gospodarski situaciji pa je v Sloveniji vse težje dobiti sponzorska ali donatorska sredstva, saj država tega ne spodbuja in precej razumljivo je, da se gospodarstvo ne odloča za vlaganja v šport. V Nogometnem klubu Litija se bomo še naprej trudili, da bo čim več otrok tre- niralo, da bodo na tekmah tribune čim bolj zasedene in navsezadnje, da se Litija v naslednjih letih tudi v športnem pogledu vrne na mesto, ki si ga v regiji zasluži. Osebno verjamem v to zgodbo in vem, da bodo moji nasledniki na tej poti uspeli. Še vedno menim in upam, da smo v tem času naredili za Litijo ogromno na špor- tnem področju. Klub smo spravili do točke, da ima končno prave pogoje za delo in pravo trenersko ekipo, da gre pot lahko samo še navzgor. Tu ni pomembno, kdo je predsednik, pomembna je vsebina, ki jo je Litija v vsej svoji zgodovini imela, kljub padcem in nesrečnim okoliščinam v danih trenutkih. Prav zaradi zgodbe o Nogometnem klubu Litija, se je v zadnjih letih izoblikovala celostna podoba NK Litija, ki temelji na njegovi dolgi zgodovini. Želja vseh nas je, da v prihodnosti NK Litija spremlja sreča in da bo s svojim delom užival spoštovanje na sloven- skem nogometnem zemljevidu.

Predsednik NK Litija,
Gregor Zavrl

KNJIGA 90 LET NOGOMETA V LITIJI

Za podrobnejše informacije in naročila nas kontaktirajte na e-mail
nogometniklublitija@gmail.com ali 031 804 088

Kaj lahko preberete v knjigi ?