DOHODNINA

Spoštovani starši!

NOGOMETNI KLUB Litija ima možnost, da davčni zavezanci za dohodnino do 0,5% dohodnine odstopite za delovanje kluba. 

Ko izpolnite zahtevani obrazec, ga bodisi oddate trenerju, ali pošljete na naslov NK Litija, Kidričeva cesta 2,1270 Litija. Obrazci, ki jih bo NK Litija prejel do konca novembra tekočega leta, bodo upoštevane že pri dohodnini za tekoče leto. 

Primer: november 2021 poslan obrazec, bo upoštevan že pri dohodnini 2021

Zavezanci lahko donacijo 0,5% razdelijo tudi več upravičencem. Prav tako lahko spremenijo svojo dosedanjo zahtevo, če komu že namenjajo del dohodnine. NK Litija lahko na primer namenijo 0,3%, nekomu drugemu pa 0,2% ipd.

Odstop dohodnine je za vas popolnoma brezplačen, saj bo sicer država sredstva vrnila nazaj v proračun RS. Če imate kakršnakoli vprašanja ali drugo mnenje, pišite na elektronski naslov nogometniklublitija@gmail.com.

Hvala za Vaše sodelovanje in lep pozdrav.