Vabilo na redno skupščino

UO NK Litija Vas na podlagi 13. člena Statuta NK Litija vabi na redno skupščino, ki bo v četrtek, 19. oktobra, ob 18.30 uri v veliki sejni sobi Občine Litija.

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine

2. Poročila:

– poročilo UO NK Litija 2022

– finančno poročilo 2022

3. Informacija o delu UO NK Litija 2023

4. Sprejem Statuta NK Litija

5. Razrešitev in volitve organov

– volitve za upravni odbor NK Litija

– volitve za nadzorni odbor NK Litija

– volitve za disciplinsko komisijo NK Litija

6. Delovni program NK Litija za leto 2024 ter finančni načrt za 2024

7. Razno

V pričakovanju našega snidenja Vas lepo pozdravljamo! 

Pomembno obvestilo: skupščino sestavljajo vsi aktivni člani kluba, zato pozivamo vse, ki želite aktivno sodelovati na skupščini, da izpolnite pristopno izjavo, za katero lahko zaprosite na e-mail-u nogometniklublitija@gmail.com. Za udeležbo na skupščini je potrebno imeti plačano članarino za leto 2023.

Vabilo v PDF obliki.