V NK Litija z optimizmom v letu 2024

V NK Litija smo leto 2023 zaključili z dokončanjem investicije, katere nosilec je bila občina Litija in Fundacija za šport. Zamenjali smo dotrajano streho, vsa kleparska dela, energetsko sanirali objekt, zamenjali še določena okna, uredili nadstrešek pred klubom ter tehnični prostor v višini 62.500,00 € + ddv. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so pomagali na tej poti, da se je objekt NK Litija, ki letos praznuje 50 let temu primerno osvežil. V UO smo se odločili, da tvorno sodelujemo pri projektu in zagotovimo dobršni del lastnih sredstev, kar smo tudi uresničili. Želja je bila ena sama. Da se v sklopu sanacije objekta celostno uredi tudi okolica. NK Litija je zbral 40.000,00 € sponzorskih in drugih sredstev ter s tem denarjem uredil 400 m2 asfaltnih prometnih površin, ki so namenjene parkiranju, uredili cca. 125 m2 betonskih površin ob objektu, prestavili površino za čiščenje športne obutve, zamenjali luči znotraj in zunaj objekta, ustrezno postavili jaške za odvod meteorne vode in kanalizacije, odstranili dotrajan »jurček« za pripravo hrano, odstranili motečo ograjo in jo v vhodnem delu zamenjali z novo panelno in ustrezno uredili dostope do igrišča. Za čiščenje obutve in spredaj pred vhodom sta se naredila dva manjša oporna zidova. Skupno ocenjujemo, da je vrednost opravljenih vseh del preko 100.000 €.

Da pa nam to ni dovolj, smo se v okviru UO zbrali že takoj po novem letu in si zadali ambiciozen plan, ki smo ga že obravnavali na skupščini in sicer glede na enormno povečanje števila otrok zagotovitev dodatnih površin za vadbo ter zagotovitve ustreznih pogojev za vadbo in igranje tekem na glavnem igrišču. Zadnja leta zaradi pomanjkanja sredstev nismo veliko vlagali v gl. igrišče, zaradi vse več otrok in posledično obremenitve treningov pa je le ta dodobra načet. Tako je naša prva in ključna naloga v zimskem in spomladanskem delu izboljšanje pogojev za trenažni proces.

V decembru smo, kot izvajamo vsa zadnja leta, izvedli organizacijo Dedka mraza. Ponovno smo oživili projekt koledar NK Litija, katerega smo delili med občane in bomo zbrana sredstva namenili za razvoj nogometa v Litiji. V januarju pa so že vse selekcije pričele z vadbo, udeležbo na turnirjih, saj kmalu prihajajo tekmovalni meseci in priprave v Poreču v mesecu marcu, kar bo posebno doživetje za vse nogometaše.

Naj ob tej priložnosti zaželimo vsem občanom vse dobro v letu 2024 in posebno zahvala vsem, ki verjamete v našo zgodbo in ste nam v letu 2023 pomagali, da smo NK Litija premaknili naprej. Verjamemo, da gremo lahko dalje in da bo naš glas še bolj slišan.

V Litiji, 10.10.2024